Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

INFORMASJON SOM KAN BIDRA TIL BEDRE KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE

NB! Ingen bok inneholder all informasjon som er nødvendig og alle bøker kan inneholde feil og mangler. Alle råd bør derfor følges opp av en oppdatert fagperson, samt at det bør tas tester før man begynner med f.eks. kosttilskudd (unntaket er normale doser av bred-spektrede multivitaminmineraltilskudd og omega-3 fettsyrer). 

VÆR SKEPTISK dersom noen forsøker å få deg til å bruke enkelte kosttilskudd, medisiner eller alternativmedisiner uten å kunne oppgi meget gode grunner for at du trenger det og uten at det er foretatt noen som helst tester som angir at det foreligger et behov.


Urter og andre alternativmedisinske midler må behandles på samme måte som medisin. For både medisin og alternativmedisin må det foreligge en KLAR DIAGNOSE [ikke start med (alternativ-)medisinsk behandling dersom diagnosen er uklar eller behandlingen går på å undertrykke symptomer istedenfor å behandle årsaken medmindre årsaken er uopprettelig], eventuelle BIVIRKNINGER må være DISKUTERT i forhold til din INDIVIDUELLE SITUSJON [bivirkninger bør som oftest alltid medføre at man stopper behandlingen, ikke at man tar nye (alternativ-)medisiner for å behandle bivirkningene] og behandlingen må være TIDSBEGRENSET og det må foretas avvenning etter vanedannende (alternativ-)medisiner [unntaket fra tidsbegrenset behandling med medisiner eller alternativmedisiner er der det foreligger en KLART DEFINERT KRONISK TILSTAND] 

BØKER AV INTERESSE SOM ER ANALYSERT:
(klikk på boktittelen for nærmere omtale)

1. Earl Mindell/ Virginia Hopkins: "Bottom Line's Prescription Alternatives"

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements