Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

C-vitamin og E-vitamin og graviditet

(10.04.2007)

En australsk forskergruppe konkluderte med at det ikke var mulig å finne statistisk signifikante forskjeller (95% sikkerhet) mellom kvinner som brukte C- og E-VITAMINER og kvinner som fikk placebo under GRAVIDITET. Rapporten har ingen konklusjoner om forhøyet blodtrykk. Likevel publiserer MEDLINE at ANTIOKSIDANTER kan være skadelige ved GRAVIDITET. En nærmere analyse konkluderer nesten med det motsatte!

UBEGRUNNET ANGREP PÅ ANTIOKSIDANTER FOR GRAVIDE

Resultatene fra undersøkelsen var som følger:

Undersøkt tilstand Undersøkt
gruppe
Kontroll-
gruppe
Relativ
risiko
Konfidens-
intervall
Svangerskapsforgiftning 6% 5% 1,20 0,82 til 1,75
Død eller alvorlig komplikasjon 9,5% 12,1% 0,79 0,61 til 1,02
Fødselsvekt blant de 10% laveste 8,7% 9,9% 0,87 0,66 til 1,16

MEDLINE PLUS rapporterte at "Antioksidanter hjelper ikke, kan skade under graviditeten".

Rapporten fra den australske forskergruppen konkluderte i henhold til NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE følgende: "Supplementering med VITAMIN C og E under GRAVIDITETEN reduserer ikke risikoen for svangerskapsforgiftning hos førstegangsfødende, risikoen for veksthemming under svangerskapet eller risikoen for død eller alvorlige komplikasjoner."

Det er flere problematiske sider ved Medlines' gjengivelse av resultatene:
- undersøkelsen gjaldt C-VITAMIN og E-VITAMIN, ikke ANTIOKSIDANTER generelt. ANTIOKSIDANTER omfatter i tillegg til C- og E-VITAMIN blant annet BETAKAROTEN og SELEN samt kofaktorer som BIOFLAVONOIDER, SINK, MANGAN og KOBBER. MEDLINE's gjengivelse er derfor for bred
- høyt blodtrykk (del av svangerskapsforgiftning) er den minste risikoen i undersøkelsen og den risikoen som har størst spredning av konfidensintervallet på begge sider av 1 (ingen forskjell mellom gruppene). Det er derfor overhodet ikke MULIG å konkludere at inntak av C- og E-VITAMINER overhodet har noen negativ effekt på graviditet. Det er blant annet ikke forklart hvilke faktorer som skulle medføre at C- og E-VITAMINER skulle kunne medføre økt blodtrykk ved GRAVIDITET. 
- MEDLINE har fokusert på det resultatet som har potensielt det mest negative konsekvensen for bruken av C- og E-VITAMINER. Dette er påfallende, fordi de to andre resultatene er atskillig mer talende for bruken av C- og E-VITAMINER. Det er blant annet såvidt resultatet for bruk av C- og E-VITAMINER ikke er statistisk signifikant ved 95% sikkerhet i positiv retning for bruk av C- og E-VITAMINER til å redusere dødsrisiko og risikoen for alvorlige komplikasjoner. Ved 90% sikkerhet ville begge ytterverdiene blitt trukket inn mot den relative risiko. Dette ville medført at den øvre verdien i konfidensintervallet ville gått under 1, og man kan dermed med 90% sikkerhet si at det er positivt for dødsrisiko og risiko for alvorlige komplikasjoner å bruke C- og E-VITAMIN for GRAVIDE. Med tanke på at resultatet sannsynligvis også vil kunne forbedres ved å bruke alle ANTIOKSIDANTENE i sammenheng ligger det potensielt en ganske stor helsegevinst ved å bruke ANTIOKSIDANTER for GRAVIDE.   
- det er også en ganske stor skjevfordeling av konfidensintervallet når det fødselsvekt til fordel for C- og E-VITAMINER. Slik undersøkelsen er designet ligger imidlertid konfidensintervallet på begge sider av 1, og man kan derfor ikke utelukke at det er andre faktorer enn C- og E-VITAMINER som medfører det positive resultatet. Det hadde vært interessant om studien hadde omfattet alle ANTIOKSIDANTENE og KOFAKTORENE for at ANTIOKSIDANTENE skal fungere best mulig.

Det er også enkelte problematiske sider ved den australske undersøkelsen:
- det er relativt stor samstemmighet blant ernæringsterapeuter at ANTIOKSIDANTER virker sammen og ikke hver for seg. Dette understøttes av resultater fra BIOKJEMI, hvor de ulike ANTIOKSIDANTENE er med og forsterker eller fornyer hverandre. Designet på undersøkelsen går derfor imot de rådende anbefalingene om å gi ANTIOKSIDANTTILSKUDD samlet. Enkelte av konfidensintervallene ligger svært nær å være statistisk signifikante ved 95% sikkerhet. Ved å gi ANTIOKSIDANTER samlet er det derfor en relativt høy sannsynlighet for at undersøkelsen ville blitt statistisk signifikant.

KONKLUSJON: Medline Plus har ikke hold for sine konklusjoner, og de positive effektene av C- og E-vitamin er såvidt store i undersøkelsen at det faktisk ved 90% sikkerhet kunne kommet en positiv konklusjon på studien.  

Kilde: 
              New England Journal of medicine, vol 354 no 17 (27.april 2006): "Vitamin C and E and the risks of preeclampsia and perinatal complications
Medline Plus, pressemelding 26. april 2006: "Antioxidants don't help, may harm during pregnancy". Tilgjengelig til 26. mai 2006. Kan fås tilsendt herfra


[ABONNER]
[TILBAKE]
 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements