Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

INFORMASJON OG ANALYSE om KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE

00. LES DETTE FØRST

01. FORHOLD Å HENSYNTA VED SYMPTOMER
02. Helsetilstanden i Norge
03. Analyse av industrialiseringen av jordbruket
04. Analyse av bruk av ferdigmat og halvfabrikata
05. Analyse av inntaket av kroppsfremmede stoffer

10
. KOSTHOLD VS ERNÆRING
11. FORHOLDET ERNÆRING, MEDISIN OG ALTERNATIVMEDISIN
12. GRUNNLEGGENDE FYSIOLOGI - SYSTEMENE I KROPPEN
13. GRUNNLEGGENDE BIOKJEMI - PRODUKTENE I KROPPEN
14. MAKRONÆRINGSSTOFFENE - PROTEIN, KARBOHYDRATER, FETT, VANN
15. MIKRONÆRINGSSTOFFENE - VITAMINER, MINERALER
     16. Særtema STOFFSKIFTET
     17. Særtema DET KOMPLISERTE SAMSPILLET AV PRODUKTER 

20. KAMPEN OM SANNHETEN - PROFESJONSKAMPEN
21. HVORFOR MAN IKKE KAN GENERALISERE
22. HVA ER KROPPENS EGENTLIGE BEHOV?
23. HOMEOSTASE
24. HVA HINDRER HOMEOSTASE?
25. HVORDAN KAN HOMEOSTASE GJENOPPRETTES?
     26. Særtema NÆRMERE OM NERVESYSTEMET
     27. Særtema DET KOMPLISERTE SAMSPILLET AV SYSTEMER
    
30. FOREBYGGELSE VS REPARASJON
31. KOSTHOLD
32. ASSISTERT KOSTHOLD (KOSTTILSKUDD)
33. ERNÆRING - SITUASJONER
34. ERNÆRING - TILSTANDER
35. UNDERSTØTTENDE VS TERAPEUTISKE KOSTTILSKUDD

40. KOSTTILSKUDD VED MEDISINERING (SE OGSÅ 80. OG 81)
41. KOSTTILSKUDD OG SKOLEMEDISIN (SE OGSÅ 80. OG 81.)
42. KOSTTILSKUDD OG ALTERNATIVMEDISIN (SE OGSÅ 82)
43. GENERELT OM BIVIRKNINGER
44. ERNÆRING, KOSTTILSKUDD OG GENETIKK (SE OGSÅ 84.)
45. SAMARBEIDSMODELLER
     46. Særtema DØDSFALL/KOMPLIKASJONER AV SKOLEMEDISIN
     47. Særtema DØDSFALL/KOMPLIKASJONER AV ALTERNATIVMEDISIN    
     48. Særtema DØDSFALL/KOMPIKASJONER AV VITAMINER OG MINERALER
     49. Særtema PÅLITELIGHETEN AV BEHANDLINGSSYSTEMER

50. MYTENE VS FORSKNINGEN
51. SPESIELT OM STRESS
52. SPESIELT OM FØLELSER
53. SPESIELT OM BEHOVET FOR INDIVIDUELL VEILEDNING
54. METODER FOR INNSIKT I EGEN BIOKJEMI
55. MER INFORMASJON
      56. Særtema "MYTHBUSTERS" - VETERINÆRFORSKNINGEN
      57. Særtema

60. PRENATALT
61. BARN
62. TENÅRINGER
63. VOKSNE
64. ELDRE
65. IKKE ALDERS-RELATERT

70. KVINNER PRE-FERTILT
71. KVINNER I FERTIL ALDER
72. KVINNER POST-FERTILT
73. MENN PRE-FERTILT
74. MENN I FERTIL ALDER
75. IKKE KJØNNS-RELATERT
     76. Særtema GRAVIDITET
     77. Særtema FORBEREDELSER TIL GRAVIDITET
     78. Særtema BARNLØSHET

80. ERNÆRING OG MEDISINSK-FYSIOLOGISK DIAGNOSE
81. ERNÆRING OG MEDISINSK-PSYKOLOGISK DIAGNOSE
82. ERNÆRING OG ALTERNATIVMEDISINSK DIAGNOSE
83. ERNÆRING OG MILJØ (SÆRLIG OM TUNGMETALLER)
84. ERNÆRING OG ARV (SÆRLIG OM GENETISKE ENDRINGER)
85. IKKE DIAGNOSTISERTE TILSTANDER
     86. Særtema AVGIFTNING AV TUNGMETALLER

90. ARBEID/SKOLE/BARNEHAGE
91. TRENING
92. FRITID
93. REISE
94.
95. IKKE AKTIVITETS-RELATERT

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements