Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

FAGLIG BAKGRUNN INNEN KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE

Sertifisering innen metabolsk identifikasjon, mineralbalansering og hårmineralanalyse. Se godkjenningspapirer her. Link til alle sertifiserte finner du her.

I tillegg er min bakgrunn en kritisk-analytisk høyskoleutdanning på universitetsnivå og et kritisk-analytisk arbeid hos 3 ulike arbeidsgivere de siste 18 år (ca 400 ansatte, ca 130 ansatte og ca 100 ansatte).

Kosthold, ernæring, fysiologi og biokjemi har jeg studert ved siden av min øvrige utdanning og mitt øvrige arbeid de siste 25 år ut av ren interesse. Jeg har derfor ikke avlagt eksamen ved noen spesiell skoleretning, men jeg har studert pensumlitteratur og annen litteratur på universitets-/doktorgradsnivå. Pr 1.1.2005 hadde dette materialet passert 58.000 sider. I tillegg har jeg gått gjennom mange tusen artikler enten som abstracts (ukjent antall) eller i fullversjon (ca 800 - 1000 artikler) fra ulike internasjonale journaler, databaser og andre kilder. Dette materialet, og ny litteratur som kommer, danner bakgrunn for den informasjon og analyse som presenteres i venstremargen, samt deler av de nyheter som presenteres på hovedsiden.

I tillegg til studiematerialet hadde jeg pr 1.1.2005 også gått gjennom mer enn 55.000 sider i en kritisk-analytisk gjennomgang av publikumsorientert litteratur. Dette materialet, og ny litteratur og annet som publiseres i massemedia, danner delvis grunnlaget for de nyheter som presenteres på hovedsiden samt de nyheter som presenteres under E-varsleren.

Dokumentasjon på gjennomgått litteratur kan sendes på forespørsel til personer eller bedrifter som har tatt direkte kontakt med meg og som ønsker en nærmere dialog om ulike spørsmål. Denne dokumentasjonen er privat og kan ikke videresendes til andre personer eller bedrifter. Andre som ønsker samme dokumentasjon må selv ta kontakt, og jeg forbeholder meg retten til ikke å sende slik dokumentasjon til personer eller bedrifter ut fra et "need-to-know" prinsipp.     

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements