Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

BISTAND TIL BEDRIFTER: ØKONOMISKE GEVINSTER FORBUNDET MED Å SE PÅ KOSTHOLD (KANTINE), ERNÆRING OG HELSE HOS ANSATTE

- analyse av kosthold i bedriftskantiner og tilbakemelding/foredrag i den forbindelse
- foredrag om kosthold og ernæring i bedrifter for å gi et bidrag til å redusere sykefravær og redusere muligheten for at ansatte blir trøtte og får andre alvorlige utslag som påvirker enten arbeidssituasjonen eller familiesituasjonen (balansen hjem/arbeid)
- analyse av ansattes biokjemi for å avdekke mineralske toksiner og fysiologiske virkninger av mineralske toksiner (velegnet for industrielle bedrifter eller andre bedrifter hvor ansatte har mer enn en sporadisk omgang med kjemikalier med mineralske komponenter)

Foredrag gis for grupper av opptil 30 ansatte. Dersom antallet blir over 30 vil jeg ønske å splitte de ansatte opp slik at hver gruppe blir 30 eller færre. Årsaken til dette er at dialogen med den enkelte begrenses svært mye dersom gruppen blir for stor.

MÅLET ER AT ANSATTE SKAL FÅ EN GRUNDIG INNFØRING I AKTUELLE TEMAER, OG AT BEDRIFTEN GJENNOM ENDRINGER DE ANSATTE OG BEDRIFTEN GJENNOMFØRER I KOSTHOLD/KANTINE OG I HÅNDTERING AV KJEMIKALIER SKAL FÅ EN BETYDELIG ØKONOMISK UTTELLING FOR EN RELATIVT MINIMAL KOSTNAD.

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements