Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse
COPYRIGHT for denne web-site:
All informasjon på dette nettstedet er utformet av meg og er underlagt vanlige copyright-regler. Det vil si at:
- Det kan fritt lenkes til denne web-siten sålenge lenken navnes som E-analytikeren eller Ernæringsanalytikeren
- Det kan fritt siteres i mindre utstrekning (opp til ett avsnitt) fra innholdet på web-siten, og det skal da angis dato for når sitatet ble hentet ut og det skal kildehenvises til www.analytikeren.net eller  Ernæringsanalytikeren/M.F.Årsnes
- Det kan siteres i større utstrekning (flere avsnitt) fra innholdet på web-siten dersom jeg kontaktes på epost til Analytikeren og får vite om bruksområdet for sitatet, og at det oppgis dato for sitatet og at det kildehenvises til www.analytikeren.net eller Ernæringsanalytikeren/M.F.Årsnes
- Det kan IKKE under noen omstendigheter siteres hele sider fra web-siten

Feil og mangler ved innholdet:
Dette er en web-site som blant annet analyserer innholdet i publisert materiale. Det medfører at jeg på mange områder vil være faglig uenig i (deler av) det som er publisert. Dette er en rett jeg forbeholder meg. Det kan likevel forekomme at det dukker opp feil og alvorlige mangler i den informasjonen eller den analysen jeg har publisert, og jeg er derfor svært takknemlig for tilbakemeldinger via epost til Analytikeren om slike feil og mangler. Disse vil bli rettet opp umiddelbart etter at jeg har verifisert riktigheten av feilen eller mangelen. Ved grove feil vil det bli publisert en beklagelse i Nyhetsseksjonen eller i E-varsleren alt etter hvor den opprinnelige feilen ble gjort. Feil og mangler i de generelle analysene i venstremenyen vil bli korrigert og det vil bli ført en logg med dato for retting og hva som ble rettet.

Copyright for min bruk av andres materiale:
I analyse av publisert materiale vil jeg normalt kondensere informasjonen som gis slik at problemstillingen som blir analysert kommer klart frem. I enkelte tilfeller, særlig i E-varsleren, vil jeg sitere direkte fra det som er publisert. Jeg vil alltid kildehenvise til hvor informasjonen er hentet fra.

Dersom større sitater (flere avsnitt) hentes ut direkte vil jeg forsøke å kontakte den som har publisert materialet elektronisk. Det vil ikke bli gitt mulighet til å stoppe en analyse, men det vil da bli gitt mulighet til å kommentere på analysen for å korrigere faktiske feil og mangler. 

Analyse av institutter basert på publisert materiale uten sitater (inkludert analyse av internettsteder) , analyse av bøker og analyse av tidsskriftsartikler vil bli kildehenvist, men vil ikke bli forelagt den som har publisert materialet.  
 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements