Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

PERSONLIG ASSISTANSE TIL PRIVATPERSONER INNEN KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE

- 1/2 time gratis innledende telefonbistand (årsak til henvendelse brukes til statistikk-formål i bokprosjektet)
- Second opinion knyttet til råd man har fått i andre sammenhenger om kosthold og ernæring
- Bistand til å skaffe seg innsikt i egen biokjemi (hårmineralanalyse via Trace Elements  Inc eller henvisning til andre som foretar andre analyser)
- Bistand til å skaffe seg innsikt i eget kosthold (spørreskjema med analyse samt mulighet for vannanalyse via NIVA - Norsk Institutt for Vannforskning)
- Bistand til å legge om kosthold
- Bistand til identifikasjon av nødvendige kosttilskudd

MÅLET ER Å BISTÅ TIL AT KROPPEN, GJENNOM KOSTENDRINGER OG/ELLER KOSTTILSKUDD SELV SKAL KLARE VED BEHOV Å GJENOPPRETTE HOMEOSTASE (EN DYNAMISK TILSTAND AV BALANSE MELLOM KROPPENS ULIKE SYSTEMER I FORHOLD TIL KROPPENS INDRE OG YTRE BEHOV).

Virksomheten innebærer IKKE diagnostisering av medisinske eller alternativmedisinske tilstander, og innebærer IKKE terapeutisk behandling av slike. Virksomheten innebærer KUN analyse av kosthold og ernæringsmessig (biokjemisk) tilstand, samt tilførsel av vitaminer og mineraler for å hjelpe kroppen ved behov å gjenopprette homeostase.   

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements