Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

E-ANALYTIKEREN

... er et uavhengig og frittstående nettsted uten forankring i noen spesiell skoleretning innen området kosthold, ernæring og helse, og uten økonomiske bindinger til noen som kan påvirke innholdet på nettstedet.

Ernæringsanalytikeren er laget for å gi folk som er mer enn alminnelig interessert i  kosthold, ernæring og helse balansert informasjon uavhengig av ulike skoleretninger. Formålet er å analysere og tilgjengeliggjøre informasjon som publiseres, og gi en uavhengig vurdering av denne basert på en grunnleggende innsikt i fysiologi, biokjemi og relaterte emner. Det anvendes undersøkende og kritisk-analytisk metodikk fra revisjon, journalistikk og peer-review i en kritisk analyse av den aktuelle informasjonen.

I erkjennelsen av at informasjon om kosthold og ernæring sjelden eller aldri kan generaliseres til å gjelde alle personer, så er dette nettstedet ikke opptatt av å fremme kostholdsanbefalinger som folk skal følge ukritisk, men fokuserer heller på å gi folk tilstrekkelig innsikt i ulike emner og teknikker til at folk på eget initiativ kan få økt innsikt i egen fysiologi og biokjemi slik at de kan foreta mer velbegrunnede egne valg om kosthold og assistert kosthold (kosthold støttet av kosttilskudd som ved et identifisert behov ansees som nødvendige for en kortere eller lengre periode).

Motstykket til informasjon er feilinformasjon. E-varsleren til høyre er en nyhetsspalte som er ment å avdekke alle former for feilinformasjon på helse- og ernæringsfronten som er vesentlig og dokumenterbar. E-varsleren deles inn i feil, helsefare, maktmisbruk og historisk.

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements