Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

OVERSIKT over NETTSTEDET ERNÆRINGSANALYTIKEREN

Informasjonen på dette nettstedet er organisert som følger:

- VENSTREMENYEN gir informasjon om nettstedet generelt.

- VENSTREMENYEN inneholder også analyser og informasjon av generell art. Dette er analyser av eller informasjon om "allmennkunnskap" som f.eks. har nådd studentlitteratur på universitetsnivå eller som er gjentatt tilstrekkelig mange ganger i "anerkjent litteratur" til å bli opphøyd til sannhet. Dersom informasjonen er analysert uten å finne vesentlige svakhetspunkter, så vil den fremstilles som informasjon. Dersom informasjonen er analysert og det er funnet vesentlige svakhetspunkter, så vil den fremstilles som analyse. "Allmennkunnskap" er definert som allment akseptert informasjon innenfor et fagfelt som kan være bestridt fra et annet fagfelt. "Anerkjent litteratur" er definert som litteratur som fremstår som anerkjent blant sentrale kilder innen det enkelte fagfelt, men som nødvendigvis ikke er anerkjent av andre fagfelt.

- NYHETSARKIVET på hovedsiden gir tilgang til analyser av konkrete problemstillinger i kildehenviste publikasjoner (bøker og tidsskriftsartikler). 
 
- E-VARSLEREN i høyremargen er ment å avdekke feilaktig eller misvisende informasjon om kosthold, ernæring og helse i massemedia. Dette kan være vitenskapelig feil informasjon eller vitenskapelig korrekt informasjon som er blitt fremstilt feil i massemedia. I tillegg vil det gis historisk tilbakeblikk på viktige begivenheter av feilaktig karakter. En spesiell del av E-varsleren gir informasjon om helsefare eller maktmisbruk fra personer, selskaper eller myndigheter knyttet til forhold rundt kosthold, ernæring eller helse. 

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements