Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

KONTAKT MEG for SPØRSMÅL INNEN KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE

Kontaktopplysninger finnes øverst til høyre på nettstedet eller her. Hovedaktiviteten min er ikke relatert til dette web-stedet. All telefonkontakt bes derfor gjort etter kl 17.00.

En av hovedbeskjeftigelsene mine er en bok jeg forfatter hvor jeg går kritisk gjennom ulike kost- og diett-retninger innen kosthold og ernæring, samt ulike analysemetoder for å skaffe seg mer innsikt i egen biokjemi ( HÅRMINERALANALYSE, FULLBLODSANALYSE, VANNANALYSE MV). Boken er ment for spesielt interesserte personer, studenter, journalister med kosthold og ernæring som spesialitet, samt personer i yrkesgrupper med interesse for eller arbeid med kosthold og ernæring (sykepleiere, ernæringsterapeuter, ernæringsfysiologer, leger mv).

Spørsmål jeg mottar knyttet til kosthold, ernæring, helse, hårmineralanalyse, vannanalyse mv er med på å forbedre bokprosjektet, så dersom du har spørsmål knyttet til noe som er omtalt på dette nettstedet oppfordres du til å ta kontakt direkte. Avhengig av mengden av forespørsler kan jeg ikke garantere å besvare alle. Spørsmål knyttet til hvordan man kan få analysert sin egen biokjemi vil alltid bli besvart. Vennligst ta kontakt per epost her.

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements