Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

ERNÆRINGSANALYTIKEREN

er et foretak registrert i Brønnøysundregisteret og Registeret for Utøvere av Alternativ Behandling. Det utøves imidlertid ingen alternativ medisinsk behandling i virksomheten. Ernæringsanalytikeren gir informasjon og behandling til enkeltpersoner og gir informasjon og foredrag til bedrifter.

Ernæringsanalytikeren er registrert i Norsk Landsforbund av Homeopraktikere med vitamin- og mineralterapi som hovedbehandlingsform. Behandlingen er basert på at kroppen på ulike tidspunkt, om den er frisk eller syk, kan ha behov for å tilføres næringsstoffer som gjør at den lettere kan opprettholde en optimal helsetilstand. En optimal helsetilstand må sees i forhold til hva tilstanden ville vært uten tilførsel av nødvendige næringsstoffer, dvs at en syk person normalt blir mindre syk og/eller tar mindre tid før han/hun blir frisk fordi kroppen tilføres de næringstoffene den trenger for selvheling, mens en frisk person ikke bare har fravær av sykdom men normalt får en mer optimal tilstand som ivaretar de mer langsiktige behovene for et langt liv med minimale avbrekk av sykdom, mer energi og livslyst.

Tilførsel av næringsstoffer kan være endring av kosthold, optimering av sammensetning for å øke opptaket av ønskelige næringsstoffer, optimering av utnyttelse av næringsstoffer eller optimering av utskillelse av avfallsstoffer og toksiner. Optimering medfører ofte tilførsel av kosttilskudd i tillegg til endring av kosthold. Dette skyldes at mange ønskelige endringer ikke kan gjennomføres med kosthold alene, ihvertfall ikke i en overgangsperiode.
Ernæringsanalytikeren er fri for alle næringsinteresser innenfor kosttilskudd og kan derfor gi uavhengige råd til interesserte på et fritt grunnlag. Alle råd omfatter kun kosthold og kosttilskudd. Kosttilskudd omfatter normalt ikke medisinke urter. For behandling av diagnostiserte tilstander henviser jeg til medisinske eller alternativmedisinske utøvere. Behandling av diagnostiserte tilstander kan imidlertid svært ofte understøttes med optimert næringsstofftilgang. Både medisinske og alternativmedisinske utøvere mangler ofte bakgrunn på dette området på grunn av at de kommer fra en spesiell skoleretning og har vanskelig for å ivareta basisbehovene i form av kosthold og kosttilskudd. Interesserte oppfordres derfor til å ta kontakt uansett om man har en diagnostisert tilstand eller ikke.  

Se nærmere under Personlig assistanse og Bedriftsassistanse for nærmere opplysninger. Se også kontaktinfo på hovedsiden.

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements